Energibalansräkning

En energibalansräkning måste lämnas in tillsammans med bygglovsansökan om du skall bygga en fastighet. Dokumenten lämnas in till byggnadsnämnden i din hemkommun.

I energibalansräkningen skall det tydligt framgå hur energiförbrukningen för huset kommer att se ut.

Man utför nogranna beräkningar av alla väggytor, golv, fönster, dörrar samt vind och grund. I beräkningarna måste man ta hänsyn till solinstrålningen, vilka väderstreck som vätter mot huset samt om huset byggs i ett utsatt väderläge. Alla dessa faktorer spelar in när man upprättar en energibalansräkning.

U-värdet spelar in på energiförbrukningen

En vägg är uppbyggd av flera lager material. Från utsidan sett så har du först en skyddande panel och innanför den sitter en vindpapp. Därefter kommer regelverket med isolering, fuktspärr och gipsskiva. (Vissa variationer förekommer, men som exempel fungerar detta för att påvisa de olika lagren.)

Varje material har ett s.k. U-värde som går att använda i energibalansberäkningen.

U-värdet, som mäts i W/m², visar på ett materials värmemotstånd.

Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga. Det finns bestämmelser som säger att värdet inte får överstiga 0,4 W/m² för att anses som ett godkänt värde.

 

Gränsvärden

Idag ligger gränsvärdet för småhus på 55 kwh/m2 och år.

För flerfamiljshus går gränsen vid 90 kwh/m2 och år i energiförbrukning.

Skulle det visa sig att dessa krav inte uppfylls i energibalansräkning så blir inte heller bygglovet för huset beviljat.

 

Beställ energibalansräkning

Flexibilitet

Jag besiktigar även under helger, när det passar dig!