Energiutredning

En energiutredning gör man för att få svar på vilka åtgärder som framförallt kan leda till minskad elförbrukning.

Vi ser över din fastighets energiförbrukning genom att gå igenom samtliga installationer såsom belysning, fläktar, undercentral etc.

 

Därefter skriver vi en rapport där vi kommer med förslag på de åtgärder som kan minska fastighetens energiåtgång.

 

Boka besiktning

 

 

Flexibilitet

Jag besiktigar även under helger, när det passar dig!