Pedersen besiktning 30år

Jag, (Hans), har över 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och vicevärdsuppdrag. Jag är godkänd besiktningsman, har en certifiering som energiexpert och är dessutom certifierad av termograför.

 

Boka besiktning
  • teknisk fastighetsförvaltning
  • vicevärds uppdrag
  • delgivningsärenden
  • hjälp med upphandling vid ombyggnad
  • besiktning åt fastighetsägare med eget uthyrningsbestånd
  • besiktning av takarbeten, putsarbeten etc
  • fuktmätning / kontroll av badrum etc
  • areamätning enligt Svensk Standard (SS 02 10 53)
  • energi och klimatkartläggning av fastigheter (utredningar)
  • Statuskontroll av lägenheter

 

Flexibilitet

Jag besiktigar även under helger, när det passar dig!